• CHỤP ẢNH ĐẸP TRONG TRANG PHỤC CƠ TU
  • TÌM HIỂU VỀ CÔNG CỤ CƠ TU
  • KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
  • NGÂM CHÂN THẢO DƯỢC

Tìm hiểu về nhạc cụ Cơ Tu

Người Cơ Tu có kho tàng âm nhạc truyền thống vô giá với nhiều loại nhạc cụ, âm điệu, nhịp điệu khác nhau như đàn abel, cồng chiêng, đờn kìm, kèn alui, Gơrưna, Jum bre ... Mỗi loại nhạc cụ đều có những nét riêng. đặc điểm, công dụng và tính năng. Tìm hiểu nhạc cụ phổ biến nhất “Cồng chiêng” - loại nhạc cụ được sử dụng trong các lễ hội của người Cơ Tu là điệu múa “Tung Tung Dá Dá”.

Các trải nghiệm khác

Vui lòng xoay ngang thiết bị của bạn